שני, 30 יוני 2014 15:31

סעודה שלישית והבדלה

המשך הלכות סעודה שלישית והלכות הבדלה במוצאי שבת.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות חנוכה

המשך הלכות חנוכה והדלקת המנורה בשבת, וסדר התפילה בימי חנוכה.

שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות חנוכה

הלכות ודינים לימי החנוכה והדלקת הנרות.

שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות ברכת המזון

המשך הלכות סעודה שלישית, ודיני ברכת המזון, מי שטעה ומתי חוזר.

פורסם ב- הלכות ברכות
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות סעודות שבת

דיני בציעת הפת, קידוש במקום סעודה ולחם משנה.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות קידוש

הלכות קידוש על היין, איזהו יין כשר לקידוש והבדלה וכיצד יוצאים ידי חובה.

פורסם ב- הלכות תפילה
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות יום כיפור

הלכות ודינים ליום הקדוש, תפילות ודיני הצום.

שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות ראש השנה

הלכות יום טוב תפילות ראש השנה ועירוב תבשילים לראש השנה שחל בערב שבת

שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות מוקצה

שיעור קצר בנושא טלטול כלאחר יד, צדדי ההיתר והאסור בדבר.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות מוקצה

המשך דינים מוקצה כלי שמלאכתו לאיסור.

פורסם ב- הלכות שבת
עמוד 5 מתוך 7