שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות פסח

הלכות ערב פסח ודיני ליל הסדר, הסבה ארבע כוסות ואכילת מצה.

שני, 30 יוני 2014 15:31

ברכת האילנות

הלכות ודינים השייכים לברכת האילנות שחל בחודש ניסן.

פורסם ב- הלכות ברכות
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות פורים

המשך הלכות פורים, מצוות היום, משלוח מנות, חיובי האישה במצוות היום ועוד.

שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות פורים

המשך הלכות פורים, חודש אדר, וקריאת פרשת זכור.

שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות פורים

הלכות קריאת המגילה בבית הכנסת, בבית וקריאה לנשים.

שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות פורים

תחילת הלכות פורים, זכר למחצית השקל, ודיני תענית אסתר.

שני, 30 יוני 2014 15:31

תפילות שבת

הלכות קריאת התורה, ברכותיה וחומר איסור הדיבור באמצע ספר תורה.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

תפילות שבת

המשך הלכות תפילות שבת, שתים מקרא ואחד תרגום, הלכות קריאת ספר תורה וברכת הגומל.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

תפילות שבת

הלכות תפילות בשבת, ודינים מי שטעה ומתי חוזר.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות הבדלה

דיני מוצאי שבת, והלכות הבדלה בתפילה וסדר הבדלה על הכוס.

פורסם ב- הלכות שבת
עמוד 4 מתוך 7