שני, 30 יוני 2014 15:31

ערבית של שבת

הלכות תפילת ערבית של שבת, מי ששכח להזכיר שבת ותפילת תשלומים.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

ערב תשעה באב

הלכות ודינים לערב תשעה באב שחל בשבת, כיצד לנהוג סעודה מפסקת ועוד.

שני, 30 יוני 2014 15:31

שנים מקרא ואחד תרגום

הלכות ודינים לערב שבת בהכנת הדיבור, והוא קריאת הפרשה, והשלמת למי שלא קרא.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הדלקת נרות שבת

המשך דינים והלכות הדלקת הנרות, ברכת ההדלקה ופרטים נוספים.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הדלקת נרות שבת

הלכות ערב שבת ודיניהם, בפרט הלכות הדלקת נרות שבת, מי המחייב כיצד מדליקים ומברכים ועוד.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות ערב שבת

התחלת שיעורי הלכות שבת, דיני ערב שבת, הטמנה ובישול בערב שבת.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות ראש חודש

דיני ראש חודש, וכיצד מכבדים את היום והאם נוהגים בו מלאכה.

שני, 30 יוני 2014 15:31

הקדמה לשיעורים

הקדמה לסידרת השיעורים החדשים בהלכות שבת, מהות הלימוד וחשיבות ידיעת הלכות שבת.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות יום טוב

המשך הלכות יום טוב, מלאכות האסורות והמותרות בחג.

שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות יום טוב

המשך הלכות יום טוב, בישול ביום טוב ויום טוב שחל אחרי שבת.

עמוד 3 מתוך 7