שני, 30 יוני 2014 15:31

תפילת המנחה

הלכות ודיני תפילת מנחה ומעלתה.

פורסם ב- הלכות תפילה
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות חנוכה

דיני הדלקת נרות חנוכה ושמנים, זמן ההדלקה ומשך זמן החנוכיה.

שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות ברך עלינו

הלכות ברכת ברך עלינו בחורף, אם טעה או מסופק.

פורסם ב- הלכות תפילה
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות משיב הרוח

דיני הזכרת משיב הרוח ומוריד הגשם, וברכת ברך עלינו, מתי חוזר ומתי לא ושאר דינים.

פורסם ב- הלכות תפילה
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות סוכות

הלכות סוכה בקצרה, דיני סוכה הכשרה ופסולה, והלכות ארבעת המינים.

שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות יום כיפורים

דיני ערב כיפור, אכילה וסעודה מפסקת והלכת הצום.

שני, 30 יוני 2014 15:31

קידוש של שבת

המשך הלכות קידוש של ליל שבת, קידוש במקום סעודה ודיני היין.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות שופר בראש השנה

דיני שמיעת השופר בחג הקדוש, הלכות התפילה והנהגות בזמן התקיעות.

שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות ראש השנה

דיני ערב ראש השנה ותפילות היום הקדוש.

שני, 30 יוני 2014 15:31

קידוש של שבת

הלכות קידוש של ליל שבת, קידוש במקום סעודה ודיני היין.

פורסם ב- הלכות שבת
עמוד 2 מתוך 7