חמישי, 04 אוגוסט 2016 14:59

הלכות ימים בין המצרים

מתי מותר להיסתפר? האם מותר לשמוע שירים? וכל דיני בין המצרים