רביעי, 16 מרס 2016 12:30

הכל משמים

כל מה שקורה לנו בעולם זה מלמעלה, אבל בעניני הקדושה זה תלוי באדם.

פורסם ב- שערי העבודה