רביעי, 09 ספטמבר 2015 08:48

הזהרו בממון חברכם

בחור אחד מצוין מישיבת עץ חיים בוולאז'ין, חלה ונזקק לטפול רפואי, וביקש ראש הישיבה הגאון רבי חיים מבחור אחד מהישיבה ללוות את החולה לבית הוריו. לעת ערב הגיעו לאיזה עיירה. והחליטו ללון שם במלון. בבוקר נקב בעל המלון סכום מסוים עבור הלינה אך לא היה להם לשלם, אמר להם בעל המלון כי הוא מאמין לא שישלם אח"כ כי הוא בחור ישיבה.

פורסם ב- סיפורי צדיקים