שני, 30 יוני 2014 15:31

גדול השלום - מס' 13

חשיבות השלום והאחדות וגנות המחלוקת והשנאה שמכלה כל חלקה טובה.

פורסם ב- דיסקים לצפייה
שני, 30 יוני 2014 15:31

קדושת השבת - מס' 12

מעלת השבת הקדושה וחומרתה, כמה עונג רוחני זוכים בשבת שאדם מחכה לו כל השבוע.

פורסם ב- דיסקים לצפייה
שני, 30 יוני 2014 15:31

להודות באמת - מס' 1

כמה אדם לא מוכן להודות באמת ואפילו אם הוא יודע שטעה אין הוא מוותר על כבודו.

פורסם ב- דיסקים לצפייה
שני, 30 יוני 2014 15:31

זירת היצר - מס' 2

כמה צריך כח גדול ורצון חזק להלחם ביצר הרע המנסה להפיל את האדם בכל רגע.

פורסם ב- דיסקים לצפייה
שני, 30 יוני 2014 15:31

מעלת הנסיונות - מס' 10

כמה חשוב להבין שכל נסיון בא לרומם את האדם ולהרים אותו ולקרב אותו לעבודת הבורא.

פורסם ב- דיסקים לצפייה
שני, 30 יוני 2014 15:31

תורת חיים - מס' 9

אמיתות התורה הקדושה שכל העולם רמוז או כתוב בתורה.

פורסם ב- דיסקים לצפייה
שני, 30 יוני 2014 15:31

שאו מרום עיניכם - מס' 8

הדרשה עוסקת בנושא ההתבוננות, איך אפשר להגיע להכרת הבורא ע"י השקפה נכונה.

פורסם ב- דיסקים לצפייה
שני, 30 יוני 2014 15:31

יש דברים נסתרים - מס' 7

לא לחקור בדברים שהם מעל הבנתנו והם ניתנים לבורא, ולהיות תמים תהיה עם השם אלקיך...

פורסם ב- דיסקים לצפייה
שני, 30 יוני 2014 15:31

שבירת המידות - מס' 6

גנות המידות הרעות ומעלת שבירתן, איך זוכים לצאת מהתאוות ומהמידות הרעות שבאדם.

פורסם ב- דיסקים לצפייה

חיזוק על כל פעולה של יהודי פועלת רבות בעולם, ועל כל אחד לכלכל מעשיו במשפט...

פורסם ב- דיסקים לצפייה
עמוד 1 מתוך 2