שלישי, 04 דצמבר 2018 07:11

חיים של קדושה

על כל אחד ואחד מאתנו לדעת, במצב כזה, שלא היינו מאירים את חיינו בתורה ומצוות אחר הניצחון המזהיר, היה זה נחשב, כניצחון מוחץ של היוונים הרשעים, שהרי זה כל מה שביקשו

פורסם ב- דבר הרב
שני, 05 יוני 2017 06:02

רוח שטות

אסור לאבד את השכל, אסור לעזוב את המושכות, צריך תמיד להשאר בדעה צלולה, ואת זה אפשר לעשות רק אם הולכים בדרך התורה, ולומדים מוסר, אפשר להתגבר על כל ניסיונות העולם הזה

פורסם ב- דבר הרב

צריכים אנו לעמוד בעוז מול אותם רוחות זרות נגד התורה הקדושה, לעמוד איתנים וללכת בדרכי הצדיקים רבי שמעון ורבי אלעזר בנו

פורסם ב- דבר הרב
חמישי, 25 אוגוסט 2016 08:32

כסף קטן שווה כסף גדול

נדע שמי שמזלזל בכסף קטן, מזלזל בכסף גדול.

פורסם ב- דבר הרב
שלישי, 02 אוגוסט 2016 11:45

מנהיג במדבר העולם

אשרינו ומה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, ו"ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכינו" שיש לנו מנהיגים, גדולי ישראל, אדירי התורה, מנהיגים אמיתיים, בעלי שיעור קומה שיודעים לנווט אותנו בדרך נכונה בעולם, מלא סכנות.

פורסם ב- דבר הרב
שישי, 29 יולי 2016 07:19

כוחה של תורה

פשוט מדהים כחם של לומדי התורה, הגן בהגנה גדולה ונוראה על הלוחמים, כך שכולם חזרו בריאים ושלמים. מכאן תשובה ניצחת לכל אותם מקטרגים על לומדי התורה, מה הם עושים ח"ו קוראים ומכנים להם שמות, פרזיטים, ואוכלי חינם, אינם נושאים בנטל.

פורסם ב- דבר הרב
רביעי, 13 יולי 2016 07:28

בלעם שווה אתון

בלעם בגימטריא קטנה יוצא שש עשרה. ואתון בגימטריא קטנה שש עשרה. הרי לך בלעם, שווה אתון.

פורסם ב- דבר הרב
ראשון, 10 יולי 2016 09:32

למות - בכדי לחיות

לכן אחים יקרים, "בואו נמות כדי שנחיה" משפט חזק מאוד...

פורסם ב- דבר הרב
שלישי, 14 יוני 2016 15:41

לא לקנא - לעשות

הבאים לאחר מכן כבר באים הם על מוכן, השכינה כבר נמצאת שם על ידי אותם עשרה ראשונים. וכך באמת ניכרת אהבתו של אדם לבוראו, בזריזותו למעשה המצוות. אדם שעושה דברים בעצלתיים, נראה שאינו שמח במעשה. היה מעדיף לא לעשותו, אך מה לעשות חייבים, אזי עושה בלית ברירא, בלי שמחה, ובעצלות. אבל אדם שאהב את הקב"ה, אוהב את התורה והמצוות, תנועתו כתנועת האש המהיר, וכל מעשיי בשמחה. הבה ונתחזק בתורה ומצוות, ובכל דבר שבקדושה, וכך נזכה להיות מעבדי ה' האמיתיים אכי"ר.

פורסם ב- דבר הרב
עמוד 1 מתוך 3