שני, 30 נובמבר -0001 00:00

תלחם תרויח

רק מי שנלחם יכול לנצח את יצרו ולהרויח את שכרו.

פורסם ב- דרך התשובה
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

האור שבה מחזירה למוטב

כוחה של התורה הקדושה שאמר הקב''ה מוטב שאותי עזבו ותורתי שמרו שהאור שבה מחזירם למוטב.

פורסם ב- תורה ומצוות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

יהודי הוא בן של מלך

מעלת העם היהודי שהוא זכה להיות בן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

פורסם ב- עידוד
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

מתן תורה

קבלת עול התורה הקדושה שהיא חיינו ואורך ימינו.

פורסם ב- תורה ומצוות
עמוד 2 מתוך 2