שני, 30 נובמבר -0001 00:00

להשתעבד לבורא

איך אפשר להשתעבד לבורא זאת על ידי אמונה והכנעה לפני השם ועי''ז זוכים לנפלאות.

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

אמונה תמימה

שיעור מרתק עקב פטירת אמו של מורנו הרב שנפטרה השבוע, מעלת אמונתה התמימה וצניעותה היתרה שהייתה מנת חלקה.

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

השתדלות או השתגעות

מהו ביטחון אמיתי בשם, עד היכן מגיעה האמונה וממתי ההשתדלות נהפכת להשתגעות?

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

נפלאות הבריאה

מה מסתתר מאחורי החיים של החיות והעופות וכיצד אפשר לומר שנברא העולם מפיצוץ...

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

לעמוד איתן

יכולת ההצלחה תלויה רק אם עומדים איתן באמונה חזקה מבלי לתת לרוחות זרות להפריע.

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

צירוף מקרים

מקרה - אותיות רק מהשם, אין טבע ואין צירוף מקרים כי הכל מושגח בהשגחה עליונה.

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

רק מהשם

אמונה חזקה דרושה לדעת שהכל מהשם ותמיד להביט למעלה ולדעת שהשם מכוון את הכל.

פורסם ב- אמונה וביטחון
עמוד 4 מתוך 4