שני, 30 נובמבר -0001 00:00

לזרוק את השכל

צריך להאמין שהכל מאיתו יתברך ולזרוק את השכל

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

גם אתה יכול

אין דבר כזה לא יכול אלא יש לא רוצה - ואם תרצה גם אתה תוכל!

פורסם ב- עידוד
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

קץ הצרות

מדוע יש כל כך הרבה צרות? מה צריך לעשות כדי לצאת מהצרות?

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

טילים בהשגחה

דרשה בעקבות המצב במלחמת עמוד ענן, מה השם רוצה מאיתנו?

פורסם ב- התבוננות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

השם ילחם לכם

אם עם ישראל עושים רצונו של מקום השם נלחם להם בכל מלחמותיהם.

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

סמוי מן העין

אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין וכל דבר שהוא יושב בסתר - הוא עליון.

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

יש מנהיג לעולם

אברהם אבינו, אבי האומה, מי הוא היה ואיך זכה לדרגה כזו גבוהה?

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

הצור תמים פעלו

כל מעשיו של השם הם לטובת עמו ישראל וגם מה שהחסיר מאיתנו הכל למעננו שנתקשר אליו תמיד.

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

לך השם הגדולה

אמונה תמימה היא חובת האדם לדעת שכל מה שניתן לו מאיתו יתברך.

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

להשתעבד לבורא

איך אפשר להשתעבד לבורא זאת על ידי אמונה והכנעה לפני השם ועי''ז זוכים לנפלאות.

פורסם ב- אמונה וביטחון
עמוד 3 מתוך 4