רביעי, 19 יוני 2019 18:48

להישמע לגדולי ישראל

עלינו להישמע לגדולי ישראל בכל אשר יאמרו

פורסם ב- התבוננות
ראשון, 11 יוני 2017 06:06

שלמות המצוות

האדם צריך צריך להתאמץ בכדי להגיע לשלמות במצוות

פורסם ב- תורה ומצוות
חמישי, 08 יוני 2017 06:14

זהירות מדרון לפניך

העולם שלנו מדרדר ללא מעצורים

פורסם ב- השפעת החברה
שני, 20 יוני 2016 08:19

הפסד מצוות

שיעור חזק בנושא הפסד מצווה

פורסם ב- תורה ומצוות
חמישי, 16 יוני 2016 07:29

בדרך שאדם רוצה מוליכין אותו

בדרך שאדם בוחר בה הוא ילך...

פורסם ב- דרך התשובה
שלישי, 14 יוני 2016 15:41

לא לקנא - לעשות

הבאים לאחר מכן כבר באים הם על מוכן, השכינה כבר נמצאת שם על ידי אותם עשרה ראשונים. וכך באמת ניכרת אהבתו של אדם לבוראו, בזריזותו למעשה המצוות. אדם שעושה דברים בעצלתיים, נראה שאינו שמח במעשה. היה מעדיף לא לעשותו, אך מה לעשות חייבים, אזי עושה בלית ברירא, בלי שמחה, ובעצלות. אבל אדם שאהב את הקב"ה, אוהב את התורה והמצוות, תנועתו כתנועת האש המהיר, וכל מעשיי בשמחה. הבה ונתחזק בתורה ומצוות, ובכל דבר שבקדושה, וכך נזכה להיות מעבדי ה' האמיתיים אכי"ר.

פורסם ב- דבר הרב
שלישי, 14 יוני 2016 11:23

אין להתייאש

כי מי שמתאמץ מי שרוצה לזכות מי שעושה השתדלות. הקדוש ברוך מסייע לו התורה המציאה להם פתח נוסף בעצם פסח נוסף פסח חדש , יהודי רק  צריך להשתדל ואזי זוכה הוא לסיעתא דשמיא.

פורסם ב- פרשת השבוע
חמישי, 04 יוני 2015 07:16

דימוי עצמי

בכדי להצליח צריך דימוי עצמי...

פורסם ב- עידוד
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

לנצח במלחמה

איך מנצחים במלחמה עם היצר הרע? על ידי התגברות.

פורסם ב- יהדות
עמוד 1 מתוך 2