שני, 30 נובמבר -0001 00:00

אצבע מכוונת

התורה מכוונת אותנו אל האמת ואנו צריכים לקבל ולקיים.

פורסם ב- מוסר
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

לחיות אמונה

דרשה חזקה איך אדם צריך לחיות באמונה

פורסם ב- חגים ומועדים
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

אחד המרבה ואחד הממעיט

אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכון ליבו לאביו שבשמים!

פורסם ב- עידוד
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

גם אתה יכול

כל יהודי יכול להגיע רחוק בתנאי שיאמין בעצמו

פורסם ב- עידוד
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

כתית אמיתי

עם ישראל נמשלו לזית כמה שיותר כותתים אותו כך הוא מוציא את שמנו.

פורסם ב- יהדות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

כבוד זה בזה

עלינו לנצל את הכוחות הטמונים בנו ולכבד את השני

שני, 30 נובמבר -0001 00:00

חיים זה לא משחק

בעקבות האסונות נלמד לקח ונתחזק בזהירות בבית ובחוץ.

פורסם ב- התבוננות
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

בעל אמונה

כדי להתקרב לבורא צריך להיות בעל אמונה

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

מעגל האמונה

כל העולם עומד רק על אמונה

פורסם ב- אמונה וביטחון
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

אל תתערב בחשבונות שמים

אסור להתערב מה יהיה ומה לעשות, אלא עשה את המוטל עליך ותשאיר את השאר לקדוש ברוך הוא.

פורסם ב- אמונה וביטחון
עמוד 8 מתוך 14