חמישי, 20 נובמבר 2014 11:13

אמונה תמימה

בפרשת השבוע מספרת התורה הקדושה על אברהם אבינו, אבי המאמינים, איך עבד את בוראו, כמה האמין בו ובטח עליו ולא נבהל מפני כל. השם יתברך אומר לאברהם "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" וכו' וכתוב "וילך אברהם כאשר דבר אליו ה'" לא הלך מפני שהבטיחו הבטחות, אלא כאשר דבר אליו ה'- אך ורק מפני צוויו של השם יתברך.

פורסם ב- דבר הרב
שני, 30 יוני 2014 15:31

אמונה תמימה - מס' 68

דיסק שיצא לע''נ אמו של הרב והופץ בעשרות אלפים. מעלת הצניעות של אישה מעלת הקדושה וההסתפקות במועט שהייה מנת חלקה של הרבנים ע''ה.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה