ראשון, 03 מאי 2015 07:46

אבנים מן השמיים

בייאושו החליט לזרוק את כל השטרות למטה, אולי אם יבחינו במטר הכסף יזקוף מישהו את ראשו וישלח לו ישועה. לא מיניה ולא מקצתיה. עשרות השטרות האדומים פוזרו לכל עבר ונאספו בשמחה ע"י ילדים, נערות קשישים ומי לא? ואלה המשיכו לנוע שמחים מבלי להציץ אל על...