שלישי, 15 אוקטובר 2019 15:28

הלכות הבדלה בתפילה

נכתב ע"י
שישי, 11 אוקטובר 2019 08:11

מה עונים בשמים לאחר החיים

נכתב ע"י

בשמים באים לכל אדם לפי כוחו, אינם באים בעלילות ברשע, אלא כל אחד במה שיכול ללמוד, אם גמרא ואם משנה, או בן איש חי או תהלים, רק לא יאבד את זמנו על דברים בטלים

 
חמישי, 10 אוקטובר 2019 23:17

תשובה לקראת כיפור

נכתב ע"י

חזרה בתשובה קודם יום הכיפורים

חמישי, 10 אוקטובר 2019 07:49

להמשיך את הרוחניות

נכתב ע"י

עכשיו נוכל להבין היטב למה מצוות סוכה באה מיד אחרי כיפור, אחרי שהנשמה התעלתה לגבהים רמים ונעלים ביום הקדוש, אזי גם הגוף העכור, מתקדש בבחינת "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי"

שישי, 04 אוקטובר 2019 10:52

פרשת וילך

נכתב ע"י

חיזוק לשבת פרשת וילך

שישי, 04 אוקטובר 2019 09:59

מעלת התשובה

נכתב ע"י

דבר תורה במעלת התשובה ממרן זיע"א

שישי, 04 אוקטובר 2019 09:58

הלכות תפלת מנחה בשבת - ב

נכתב ע"י

הלכות תפלת מנחה בשבת

שישי, 04 אוקטובר 2019 09:57

הלכות תפילת מנחה בשבת

נכתב ע"י

הלכות מנחה בשבת

שישי, 04 אוקטובר 2019 09:57

הלכות סעודה שלישית - ג

נכתב ע"י

הלכות סעודה שלישית

עמוד 1 מתוך 192