תוכניות אחרונות

יט' אב | 23.8.16 | לפחד מעבירות

צריך תמיד לפחד מהעבירות!

יח' אב | 22.8.16 | זהירות במצוות

זהירות במצווה קלה כבחמורה!

יז' אב | 21.8.16 | ברכות התורה

כיצד זוכים לברכות התורה?

טו' באב | 19.8.16 | היבדלות מהגויים.

הגויים אינם אוהבים שעם ישראל מחכה את מעשיהם!

יד' אב | 18.8.16 | מנהיג אמיתי

מיהו המנהיג הגדול של עם ישראל משה רבינו

יג' אב | 17.8.16 | חסרון בית המקדש

אם היינו יודעים כמה חסר לנו בית המקדש לא היינו מפסיקים להתפלל

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה