תוכניות אחרונות

טז' חשוון | 17.11.16 | לשנות מפני השלום

בשביל השלום לפעמים צריך לשנות מהדיבור!

דיני מוקצה

נושא: הלכות שבת
סוגי המוקצה ודיניו

טו' חשוון | 16.11.16 | אל תשנה מהמקום

לא לשנות מהמקום שאתה נמצא בו

יד' חשוון | 15.11.16 | אמור מעט ועשה הרבה

אלו שמדברים הרבה לא עושים כלום

ט' חשוון | 10.11.16 | המאמין אינו גונב

אדם שמאמין אינו יכול להגיע למצב של גניבה

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים