הלכות ימים נוראים

תוכניות אחרונות

הלכות ט' באב

מי חייב לצום? מי שאינו צם מה עליו לעשות? כיצד נוהגים בשבת? מה ההנהגות עד ט' באב

הלכות ראש השנה תשעד

דינים חשובים לקראת יום הדין!

הלכות יום כיפורים

דיני ערב כיפור, אכילה וסעודה מפסקת והלכת הצום.

הלכות שופר בראש השנה

דיני שמיעת השופר בחג הקדוש, הלכות התפילה והנהגות בזמן התקיעות.

הלכות ראש השנה

דיני ערב ראש השנה ותפילות היום הקדוש.

הלכות יום כיפור

הלכות ודינים ליום הקדוש, תפילות ודיני הצום.

הלכות ראש השנה

הלכות יום טוב תפילות ראש השנה ועירוב תבשילים לראש השנה שחל בערב שבת

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה