הלכות ברכות

תוכניות אחרונות

דיני טו' בשבט

דיני ברכות וטו בשבט

ברכת האילנות

הלכות ודינים השייכים לברכת האילנות שחל בחודש ניסן.

הלכות ברכת המזון

המשך הלכות סעודה שלישית, ודיני ברכת המזון, מי שטעה ומתי חוזר.

הלכות ברכת הגומל

הלכות ברכת הגומל מתי מתחייבים לברך ואיך מברכים, וכן איך נשים יברכו.

הלכות ברכות ב'

המשך הלכות ברכות הנהנין ועיקר וטפל.

הלכות ברכות א'

דינים ופרטים לברכות הנהנין.

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה