המסר היומי

תוכניות אחרונות

כט' שבט | 8.2.16

בעניין דרגות בנותני צדקה

כח' שבט | 7.2.16

בעניין "ויקחו לי תרומה"

כו' שבט | 5.2.16

בעניין הלוואה וצדקה לעני

כה' שבט | 4.2.16

בעניין כל אלמנה ויתום לא תענון

כד' שבט | 3.2.16

בעניין כיבוד אב ואם

כג' שבט |2.2.16

בעניין הגזל, להיות נאמן לבעל הבית

כב שבט | 1.2.16

יש להיזהר בממון של החבר.

כא שבט | 31.1.16

להרוויח ממון ביושר

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים