דיסקים לשמיעה

מאמרים אחרונים

גאוות יחידה - מס' 4

הגאווה היהודית בעבודת השם, לא להתבייש משמירת התורה והמצוות.

מעלת הצדקה - מס' 3

מעלת נתינת הצדקה וכוחה, כמה משפיעה שפע טובה ופרנסה למי שנותן צדקה כראוי וכמה חמור מי שמקמץ ידיו מלתת צדקה.

בין אדם לחברו - מס' 2

דיסק חזק שהופץ בעשרות אלפים, על החומרה של זהירות בבין אדם לחברו, כמה אדם סובל בעולם ביסורים על צער קטן…

על מה לא מוותרים - מס' 1

מוסר ואמונה מחג הפסח, כמה חשובה האמונה ואסור לוותר עליה כי היא חיינו ואורך ימינו.

זה אלי ואנוהו - מס' 70

היופי שבמצוות זהו ההידור שיש בכל מצוה, היופי החיצוני וההידור הפנימי.

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים