דיסקים לצפייה

מאמרים אחרונים

יש דברים נסתרים - מס' 7

לא לחקור בדברים שהם מעל הבנתנו והם ניתנים לבורא, ולהיות תמים תהיה עם השם אלקיך...

שבירת המידות - מס' 6

גנות המידות הרעות ומעלת שבירתן, איך זוכים לצאת מהתאוות ומהמידות הרעות שבאדם.

תן דעתך שלא תחריב את עולמי - מס' 5

חיזוק על כל פעולה של יהודי פועלת רבות בעולם, ועל כל אחד לכלכל מעשיו במשפט...

כח מעשיו הגיד לעמו - מס' 4

האם ארץ ישראל שייכת לעם היהודי או לא? האם הערבים צודקים שגם הם יכולים לגור בארצנו...

איזהו עשיר? השמח בחלקו! - מס' 3

מעלת הסתפקות במועט וגנות המותרות, כי האדם נברא בלי סוף של רצונות, ואיזה העשיר האמיתי - מי ששמח בחלק שחנן…

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים