חמש עשרה באב

חיים כהן
לא מחובר
מה טוב בחמש עשרה באב?
תשובה (1)
 • התשובה שהתקבלה

  אושרי
  לא מחובר
  שני, יולי 04 2016, 07:00 AM - #permalink
  שלום רב,
  הגמרא במסכת תענית (דף ל עמוד ב) אומרת:
  אמר רבן שמעון בן גמליאל
  לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים
  יום הכפורים משום שיש בו סליחה ומחילה ויום שניתנו בו לוחות האחרונות אלא ט''ו באב מה השמחה בו?
  אמר רב יהודה אמר שמואל יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה שכתוב זה הדבר אשר צוה ה' לבנות צלפחד וגו' דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה
  אמר רב יוסף אמר רב נחמן יום שהותר שבט בנימן לבוא בקהל שנאמר {שופטים כא-א} ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן בתו לבנימן לאשה ואמר רב ממנו ולא מבנינו
  אמר רבה בר בר חנה א''ר יוחנן יום שכלו בו מתי מדבר שאמר החכם שבגמרא עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דבור עם משה שנאמר {דברים ב-טז} ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר ה' אלי. אלי היה הדבור
  עולא אמר יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל ואמר לאיזה שירצו יעלו
  רב מתנה אמר יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה
  ואמר רב מתנה אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב הטוב שלא הסריחו והמטיב שנתנו לקבורה
  עד כאן לשון הגמרא
  והדברים נוגעים אלינו בדורנו אנו. כמה צריכים אנו להודות לקדוש ברוך הוא אשר הוא בורא העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם. וטו באב זהו היום אשר בו קרו כל הדברים האלה. ויש רמז כי יהודי יש בו את השם יתברך:
  יהודי - בגימטריא 35
  שם ה' בגימטריא 26
  ההבדל הוא 9.
  9 זה גימטריא קטנה של אמת.
  שאמת שבורא העולם שרוי בתוכנו בכל רגע ורגע!
  The reply is currently minimized הצג
תגובתך

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה