הדפס עמוד זה

הלכות מוקצה

הלכות מוקצה

כל דיני מוקצה בשבת מפורטים עם דוגמאות

דיסקים נוספים

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים