הדפס עמוד זה

הלכות מוקצה

הלכות מוקצה

כל דיני מוקצה בשבת מפורטים עם דוגמאות

דיסקים נוספים