הלכות מוקצה

הלכות מוקצה

כל דיני מוקצה בשבת מפורטים עם דוגמאות

עוד בקטיגוריה << טליתות

דיסקים נוספים

פופולארי בתשמישי קדושה
צדקה ותרומות