• גודל פונט הקטן גודל פונט הקטן גודל פונט הגדל פונט הגדל פונט
  • הדפס
  • דוא"ל

הלכות מוקצה

הלכות מוקצה

כל דיני מוקצה בשבת מפורטים עם דוגמאות

עוד בקטיגוריה << טליתות

דיסקים נוספים

פופולארי בתשמישי קדושה
צדקה ותרומות