הלכות מוקצה

הלכות מוקצה

כל דיני מוקצה בשבת מפורטים עם דוגמאות

עוד בקטיגוריה << טליתות

דיסקים נוספים

פופולארי בתשמישי קדושה
צדקה ותרומות

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים