קרבנו בשטח

(0 הצבעות)
  • צפיות: 875
  • הדפס
  • דוא"ל

קרבנו למען עם ישראל וחיילי צה"ל

Super User

חמישי, 14 אוגוסט 2014 13:00
קרבנו למען עם ישראל וחיילי צה"ל

מבצע "צוק איתן"

קרבנו למען עם ישראל וחיילי צה"ל:

מבצע חלוקת 40.000 תפילות מיוחדות על המצב בארץ.

כחלק מהפעילות שלנו, הוצאנו למעלה מ-40.000 תפילות מיוחדות על המצב הקשה בארץ. לשמירה על חיילנו, וכל עם ישראל.

התפילות חולקו בכל רחבי הארץ והעולם. בבסיסים צבאיים ועוד. נוסח התפילה:

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתשמור ותצליח את בניך העומדים נגד אויבינו הזוממים להשמידנו, וישמידו אותם כליל וימגרו אותם ויתקיים בבניך מקרא שכתוב "ורדפתם את אויבכם, ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם חמישה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו ונפלו אויבכם לפניכם לחרב". והנשארים מאויבינו יתבערו מגבולינו כליל, ובניך יהיו מוצלחים בכל ענייניהם, עסקיהם, ומהלכם, לעבודתך וליראתך, ולא יוזק שום אחד מהם, ויהיו כולם בריאים ושלמים. וכל הפצועים תרפא מכאובם ואת מדויהם ותחלואיהם, ותשלח להם רפואה שלימה, כי אל רופא רחמן אתה. נא אב הרחמן, יגולו רחמיך על אחינו בני ישראל הנתונים בצרה ובמצוקה בארץ ובחוצה לארץ, ותתן בלב ממשלותיהם לתת להם רשות לעלות לארץ ישראל ולגאלם ולקבץ נדחיהם הפזורים ולהושיבם על אדמת ישראל שלמים בגופם ובממונם, ובקרוב נגאל גאולת עולם ובבניין בית המקדש בקרוב אמן כן יהי רצון"

אהבתם? תנסו גם את אלו