מאמרים אחרונים

מפי העליון לא יצא רע

נושא: אמונה
כמה ניסים וחסדים הקב"ה עושה עם האדם, והאדם אינו מודע להם כלל.

פירצת גדר

מדוע אדם מתייאש לאחר שעשה עבירה, האם זה מה מצד הקדושה או חלילה להפך?

פנימיות המצוות

החיצונית של המצווה זה לא העיקר אלא הפנימיות, הכוונה והמחשבה בתוך המצווה היא העיקר.

בקשה מהרב רפאל זר

נושא: אקטואליה
מסר גדול ובקשה קטנה מכבוד הרב בנושא תמיכה במוסדות הרב המתנהלות במסירות נפש למען הנוער היקר.

טהרת המשפחה

סיפור מרגש בנושא טהרת המשפחה כמה מסרו עצמם היהודים עבור מצווה חשובה זו ואנו מזלזלים בה.

ללא צלם

נושא: מוסר
עיקר האדם ובפרט היהודי הוא שיש לו צלם של אדם ומי שחוטא יכול להסיר מעליו את הצלם הזה.

הארון נושא את נושאיו

נושא: אמונה
אמונה תמימה שאדם מאמין בהשם זוכה לסייעתא דשמיא שאין הוא צריך להתאמץ כלל, כמו שארון הברית לא הרימו אותו אלא…

שלך גדולה משלהם

נושא: עידוד
עידוד מחזק כמה אדם צריך להעריך את עצמו ולחשוב תמיד כמה השם אוהב אותו.

שכר מצווה ושכר עבירה

מעלת קריאת שמע, שהיא הופכת בכל יום למשא של מצוות למשך כל החיים ולעומתה עבירה קטנה תהיה למשא של עבירות.

מותר האדם מן הבהמה

נושא: התבוננות
מה באמת שונה האדם, ובמה הוא נבדל להיות יותר טוב מן הבהמה, ואולי באמת לבהמה יותר טוב?

נשמה יתרה

נושא: שבת קודש
מדוע מרגישים בשבת עונג רוחני? מדוע במוצאי שבת מרגישים ריקנות? אין זה אלא הנשמה היתרה שמגיעה אלינו בשבת.

נס רפואי

סיפור אישי בנושא השגחה פרטית ולפעמים גם טוב לא לשמוע לכולם וצריך ללכת נגד הזרם.

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים