מאמרים אחרונים

אין סתם

נושא: מוסר
חשוב ללמוד מוסר מכל הקורה אותנו אין אין מקרה בעולם סתם.

סומך על הכשרות

נושא: מוסר
קטע חזק איך אדם משלה את עצמו ובענייני חומר מחפש את הטוב, אך בענייני רוחניות מסתפק בכשר.

קדושת הילדים

כמה גבוהה יכולה להגיע קדושת הילדים מי ששומר עליהם ממאכלות אסורות וממראות אסורות.

עם נבחר

נושא: התבוננות
מעלת היהודים השונים מן העמים שעושים כרצונם ורק אנו זוכים להיות מובדלים מהם.

פורים

מרדכי זכה לנס כיוון ועמד איתן באמנתו ובדתו. מעלת יום פורים.

זיכוי הרבים

נושא: אקטואליה
מעלת זיכוי הרבים ומספר סיפורים על מעלת הדיסקים של הרב ופעולתם בעולם.

לב נשבר

נושא: מוסר
תמיד צריך לזכור שלא מגיע לך כלום, וזה ע'י וחטאתי נגדי תמיד, תמיד לזכור כמה אני חייב.

לאט לאט

התקדמות האדם צריכה סבלנות בין ברוחניות בין בגשמיות.

פת במלח תאכל

ביאור דבריו של התנא באבות פת במלח תאכל... ואשרך בעולם בזה.

בין אדם לחברו

כמה צריך להזהר בכבוד בין אדם לחברו ובין איש לאישתו.

לאן אתה רץ

נושא: התבוננות
למה אדם לא מסתכל ונסחף עם זרם החיים מבלי משים לב על דרכיו אם טובים או לא.

ניסים גלויים

נושא: התבוננות
להתבונן בהשגחה העליונה שאע'פ שאין לנו ניסים כמו במכות מצריים אין יום שאין לנו ניסים גלויים.

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים