חגים ומועדים

מאמרים אחרונים

פורים

מרדכי זכה לנס כיוון ועמד איתן באמנתו ובדתו. מעלת יום פורים.