שבת קודש

מאמרים אחרונים

נשמה יתרה

נושא: שבת קודש
מדוע מרגישים בשבת עונג רוחני? מדוע במוצאי שבת מרגישים ריקנות? אין זה אלא הנשמה היתרה שמגיעה אלינו בשבת.

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים