תורה ומצוות

מאמרים אחרונים

השקעה נכונה

במה כדאי להשקיע???

פנימיות המצוות

החיצונית של המצווה זה לא העיקר אלא הפנימיות, הכוונה והמחשבה בתוך המצווה היא העיקר.

שכר מצווה ושכר עבירה

מעלת קריאת שמע, שהיא הופכת בכל יום למשא של מצוות למשך כל החיים ולעומתה עבירה קטנה תהיה למשא של עבירות.

קדושת הילדים

כמה גבוהה יכולה להגיע קדושת הילדים מי ששומר עליהם ממאכלות אסורות וממראות אסורות.

פת במלח תאכל

ביאור דבריו של התנא באבות פת במלח תאכל... ואשרך בעולם בזה.