דרך התשובה

מאמרים אחרונים

שליטה עצמית

אדם צריך לשלוט על מעשיו

שאלת רב

מהי שאלת רב

עיר העצלנים

יש בפני האדם שתי דרכים והאדם צריך לבחור אחת מהם, כיצד לדעת שבחירתך היא הנכונה ולא העצלה?

פירצת גדר

מדוע אדם מתייאש לאחר שעשה עבירה, האם זה מה מצד הקדושה או חלילה להפך?

לאט לאט

התקדמות האדם צריכה סבלנות בין ברוחניות בין בגשמיות.

רוצה את הרגע

הסתכלות קדימה כמה קטנה רגע של הנאה גשמית לעומת הנאה רוחנית.

אהבה אמיתית

מהי אהבה אמיתית? האם גדולי תורה יודעים מהי אהבה? באו ללמוד מהי אהבה...

שאיפות

קטע חזק מבוסס על המאמר 'תמיד יאמר אדם מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי...'

מלחמת היצר

עצות ותחבולות כיצד להלחם ולהתגבר על היצר הרע ע"י ללמוד ממעשיו שלו נגדו.

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים