עידוד

מאמרים אחרונים

שלך גדולה משלהם

נושא: עידוד
עידוד מחזק כמה אדם צריך להעריך את עצמו ולחשוב תמיד כמה השם אוהב אותו.

גדולה תשובה

נושא: עידוד
מעלת התשובה של כל יהודי ויהודי באשר הוא שם.

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים