נשים בקרבנו

(1 הצבע)
 • צפיות: 981
 • הדפס
 • דוא"ל

בית של תורה

קרבנו

חמישי, 12 פברואר 2015 09:28
בית של תורה

יש מבנות ישראל הכשרות –אף מאלה שקיבלו חינוך לתורה ולמצוות –אשר מחמת חוסר ידיעה אינן מודעות לאושר הצפוי להן, אם תינשאנה לבן תורה

יש מבנות ישראל הכשרות –אף מאלה שקיבלו חינוך לתורה ולמצוות –אשר מחמת חוסר ידיעה אינן מודעות לאושר הצפוי להן, אם תינשאנה לבן תורה (לבחור ישיבה)

 

יש אחרות, השוגות במחשבתן על חיים מאושרים יותר בנישואין עם בחור דתי, שאינו בן תורה ממש, ויש אומללות, אשר אינן חשות בעוד מועד את עוצמת האסון שבהתקשרות עם בחור לא דתי.

 


אינו דומה בית של תורה לבית, שאין בו תורה. אין להשוות בין משפחה, בה מקדיש האב עצמו לתורה, לבין משפחה בה הוא אמנם שומר מצוות, אך ממעט בלימוד התורה.

 

למותר לציין,עולם הזה ששונה מאלה בתכלית הוא ביתו של אדם, שאינו יודע תורה ומצוות מה הן.

 


אין חיים מאושרים באמת-אלא עם בן תורה. כמבואר בספר "מכתב מאליהו" (חלק א' בפרק "חיי אושר בעולם הזה") הרב דסלר זצ"ל: "אין שום אושר גשמי בעולם, רק אושר רוחני. מי שהוא עשיר ברוחניות,הוא הוא המאושר ולא אחר בשום פנים.

 

זה העניין, שאנו רואים, אשר בני תורה האמיתיים, אלה אשר שמו כל עיונם וחשקם ותאוות לבם ומרצם בתורה ובחכמה,המה אשר ירגישו באושר האמיתי –לא רק בעולם הבא, אלא פשוט בעולם הזה",עכ"ל.

 


וכאשר האישה שותפה לבן תורה,הנה יש לה חלק בעושרו הרוחני,מלבד העובדה,שהיא נהנית מנאמנות ומיחס של כבוד, המתחייבים מרמתו המוסרית והתורנית.

 


הגמרא במסכת פסחים מ"ט ע"א אומרת:"תניא: רבי מאיר אומר:' כל המשיא בתו לעם הארץ (כלומר,לאדם שאינו בן תורה),כאילו כופתה ומניחה לפני אריה".וכן אמרו:"לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם"(שם ע"ב).

 

מדוע אמרו דבר זה,שימכור אדם את ביתו ואת כל רכושו, כדי לשאת בת תלמיד חכם? הטעם הוא,שידעו חז"ל, כי אין דרך לבנות חיים מאושרים בעולם הזה-אלא על ידי בית של תורה,ו לא בשום אופן אחר.

 

לכן הדריכו את האדם לעשות מעשה,הנראה,לכאורה, מוגזם-ובלבד שיזכה  לבית של תורה.

 


חשוב לציין, כי ההגדרה "בת תלמיד חכם" מכוונת לבנות, היודעות ערכו של למוד התורה (אף אם לא נולדו בביתם של תלמידי חכמים).

 

בת זו חפצה בשותפות הנעלה, עם מי שכל עסקו בתורה. היא נכונה לשאת בכל עול , ובלבד שבעלה לא יאלץ לבטל לימודו. היא מכוונת את בניה בלשון נקיה, ברוך ובעקביות לשקוד על למודם,

 

לדקדק בברכות ובמצוות ולהתפתח בכיוון של שלמות בעבודת ה'. היא עצמה מהווה דוגמא חיה בנועם הליכותיה ובהקפדתה על קיום מצוות. ואכן ,בדרך זו מגיעה היא – צעד אחר צעד עם בעלה, השוקד על לימודו - לבית של תורה.

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • חמישי, 04 ספטמבר 2014 14:26

  לצאת מהקופסא

  אדם בחודש אלול, צריך להתעורר ולצאת מהקופסא של…
 • שלישי, 20 מרס 2018 11:35

  חג האמונה

   לחרוט הדברים בליבנו לא רק בידיעה סתמית גרידא,…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  לחפש את השם

  צריכים להתחזק באמונה ולחפש תמיד את השם בכל…
 • חמישי, 31 דצמבר 2015 10:16

  פתיחת עסק בדירת גן

  בני משפחת חדד חוששים שהעסק החדש ייצור רעש…
 • שישי, 27 ספטמבר 2019 09:00

  הודאה לבורא

  כמה עלינו להכיר בטובת הבורא אלינו
 • שישי, 27 נובמבר 2015 07:29

  לחיות באמונה

  לחיות באמונה
 • חמישי, 04 ספטמבר 2014 14:26

  לצאת מהקופסא

  אדם בחודש אלול, צריך להתעורר ולצאת מהקופסא של…
 • שלישי, 20 מרס 2018 11:35

  חג האמונה

   לחרוט הדברים בליבנו לא רק בידיעה סתמית גרידא,…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  לחפש את השם

  צריכים להתחזק באמונה ולחפש תמיד את השם בכל…
 • חמישי, 31 דצמבר 2015 10:16

  פתיחת עסק בדירת גן

  בני משפחת חדד חוששים שהעסק החדש ייצור רעש…
 • שישי, 27 ספטמבר 2019 09:00

  הודאה לבורא

  כמה עלינו להכיר בטובת הבורא אלינו
 • שישי, 27 נובמבר 2015 07:29

  לחיות באמונה

  לחיות באמונה