נשים בקרבנו

(1 הצבע)
 • צפיות: 910
 • הדפס
 • דוא"ל

שותפות במעשה הבריאה

קרבנו

חמישי, 29 ינואר 2015 06:58
שותפות במעשה הבריאה

אמרו חז"ל: "שלושה שותפין יש באדם: הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו". אכן לא קל ערך הוא להיות שותף להשם יתברך במעשה הבריאה. ואמנם נדרש מהאדם לעמוד בדרגה גבוהה של קדושה וטהרה, כדי להיעשות ראוי לתפקיד נעלה זה.

אמרו חז"ל: "שלושה שותפין יש באדם: הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו". אכן לא קל ערך הוא להיות שותף להשם יתברך במעשה הבריאה. ואמנם נדרש מהאדם לעמוד בדרגה גבוהה של קדושה וטהרה, כדי להיעשות ראוי לתפקיד נעלה זה. דרכה של האישה בעלייה ובהתרוממות מותווית בעיקר בכיוון של עבודת המידות, צניעות וטוב לב.

 

כך כותב הרב ישעי' אשר מרגליות זצ"ל בספרו "דעת הקדושה" - "כתוב בספר מלכים: 'ושם אמו מעכה בת אבישלום' - הביאור הוא, כי האדם דומה לטבע האם ונמשך אחריו, ואדם- אם הוא צדיק, עניו ובעל מידות טובות, הנה זה מעיד על אמו, שהיא צנועה ובעלת מחשבה טובה.ן זכתה לבן צדיק, ישר ובעל מידות טובות. וכדוגמת עץ פרי שענפיו טובים, יעידו על השורש הטוב, כך יעיד על אמו". וכן כתוב בספר קב הישר": "ידוע שהכל תלוי באישה, כי לפעמים יש אדם רשע ויש לו אישה צנועה , ובזכותה יתכן שיהיו לו בנים טובים, צדיקים וישרים. ולפעמים אדם צדיק ויש לו אישה רעה - עלול, שיהיו לו בנים רשעים חס ושלום. וההסבר לזה לפי שהעובר נוצרומתגדל בבטן אמו זמן קצוב, תשעה חודשים. ממילא אם האישה צנועה, שורה בה כוח הקדושה, וכוח הקדושה הזה הוא המשפיע ואוטם ביצור הולד במשך תשעת החודשים, וזה הגורם שנולד צדיק ועניו. וכל זאת בא מכוח הצניעות, כי טבעו של הולד להות נקשר בטבע לאם" לעומת האישה המתעלה בקדושה ומידות טובות - עומדת אחרת המתנהגת בגסות רוח ופריצות. זו פותחתבפריצותה פתח לחדירת הטומאה, והדבר משפיע על הוולדבמשך תשעת החודשים, בהם שוהה הוא אצלה. לא פלא הוא, שהתינוק הנולד ממנה גדל להיות רשע ועז פנים, כפי שהקדימו חז"ל לראות ומי אב ואם שירוו נחת מזרע רשעים חסרי דרך ארץ?

 

דרכן של אמותינו הייתה בצניעות ובטהרה. בשרה אמנו נאמר: "איה שרה אשתך?"- ויאמר: "הנה באהל" מפרש רש"י: "להודיע שצנועה הייתה". ואכן זכתה לנבואה בדרגה גבוהה, עד שאמר ה' לאברהם "כל אשר תאמר אלייך שרה, שמע בקולה". מלמד- שאברהם טפל לשרה בנביאות. ושרה זו זכתה להיות אמו של יצחק אבינו, גדול שבענקים, עולה תמימה, שכולו קודש, מרכבה לשכינה! גם ברבקה נאמר: "ותקח את הצעיף ותתכס" - ויצא ממנה בחיר האבות, יעקב איש תם יושב אהלים. ורחל ולאה הלכו אף הן בדרך זו וזכו להעמיד שנים עשר שבטי י-ה. כמה חשובות אמהות קדושות אלה, המעמידות דורות יראים ותמימים. על כך אמרו הכתובים "חכמת נשים בנתה ביתה, ואולת בידיה תהרסנו".

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • שלישי, 01 מרס 2016 11:33

  כא' אדר א' | 1.3.16

  אין דבר העומד בפני הרצון
 • שני, 30 ינואר 2017 07:18

  הכרת הטוב

  כמה עלינו להוכחר טובה לכל מי שעושה איתנו…
 • ראשון, 03 ינואר 2016 07:56

  להיות יהודי

  כל אחד מאיתנו צריך להיות יהודי אמיתי ולהיבדל…
 • שני, 26 דצמבר 2016 10:30

  העולם המהיר

  בני אדם בעום הזה רוצים הכל מהר
 • שני, 30 יוני 2014 15:31

  הלכות פסח

  הלכות ערב פסח ודיני ליל הסדר, הסבה ארבע…
 • שלישי, 14 יוני 2016 15:41

  לא לקנא - לעשות

  הבאים לאחר מכן כבר באים הם על מוכן,…
 • שלישי, 01 מרס 2016 11:33

  כא' אדר א' | 1.3.16

  אין דבר העומד בפני הרצון
 • שני, 30 ינואר 2017 07:18

  הכרת הטוב

  כמה עלינו להוכחר טובה לכל מי שעושה איתנו…
 • ראשון, 03 ינואר 2016 07:56

  להיות יהודי

  כל אחד מאיתנו צריך להיות יהודי אמיתי ולהיבדל…
 • שני, 26 דצמבר 2016 10:30

  העולם המהיר

  בני אדם בעום הזה רוצים הכל מהר
 • שני, 30 יוני 2014 15:31

  הלכות פסח

  הלכות ערב פסח ודיני ליל הסדר, הסבה ארבע…
 • שלישי, 14 יוני 2016 15:41

  לא לקנא - לעשות

  הבאים לאחר מכן כבר באים הם על מוכן,…