נשים בקרבנו

(4 הצבעות)
  • צפיות: 1032
  • הדפס
  • דוא"ל

החן האמיתי

קרבנו

שני, 29 יוני 2015 08:41
החן האמיתי

כנגד שויתרה האישה על כבוד מדומה וחן מדומה ושקרי בלבשה בגדי צניעות והנהגה צנועה, תזכה לכבוד ולהילול אמיתי, שכולם יהללוה על אצילותה וקדושתה, ושכרה איתה בעולם הזה ובעולם הבא, וזאת "כי חן וכבוד יתן ה'", ולאשר יחפץ - יתננו.

 

היצר הרע רוצה לפתות את האישה "שתזכה" לחן וכבוד מדומה, ולכך מתפתות לרכוש אלו בדרך האסורה, על פי המבואר ברש"י על הפסוק: "שקר החן והבל היופי אישה יראת ה' היא תתהלל". בפשטות, הכוונה של שלמה המלך עליו השלום, לתן מוסר לנשים ולהבינם שחן ויופי הוא הבל והעיקר - יראת שמיים.

 

אולם ברש"י רואים פירוש אחר. וזה לשונו: "אשת חן ויופי אין מהללים אותה אלא הבל ושקר, אבל אישה יראת השם - היא תתהלל". עד כאן לשונו.

 

כלומר, גם בני האדם, שלמענם טרחה בטיפוח עצמה על מנת "לזכות" מהם לחן וכבוד, גם הם אינם מהללים אותה, אלא בזים לה בליבם ורואים אותה כפתיה ונחיתית, הזקוקה לרחמי מילותיהם של זרים וחסרת סיפוק מכתלי ביתה. הרי שהמעוניינות בחן וכבוד אמיתי, זהו רק על ידי "יראת ה' היא תתהלל".

 

והבטחה זו של "יראת ה' היא תתהלל", היא עצמה שכר של מידה כנגד מידה. כנגד שויתרה האישה על כבוד מדומה וחן מדומה ושקרי בלבשה בגדי צניעות והנהגה צנועה, תזכה לכבוד ולהילול אמיתי, שכולם יהללוה על אצילותה וקדושתה, ושכרה איתה בעולם הזה ובעולם הבא, וזאת "כי חן וכבוד יתן ה'", ולאשר יחפץ - יתננו.

 

"ולענווים יתן חן" - לענוים הצנועים ניתן החן האמיתי.

 

והטעם שרק חן הניתן לענוים ולצנועים הוא חן אמיתי והאחר הוא שקרי, מפני שחן שבא מאת ה' לענוים הצנועים הוא חן ואהבה שאוהבים אותם הבריות באהבה שאינה תלויה בדבר, אלא מפני שאיכותם מהוללת בעצמה, ואילו חן הבא מחמת חיצוניות, הנו חן התלוי בדבר, ובטל הדבר - בטלה האהבה, כיוון שאינו על משהו איכותי, פנימי, אלא על חיצוני - להרהיב ולבלבל את העין, והוא דבר נפסד שאן לו קיום כלל. (בת יהודית)

 

אהבתם? תנסו גם את אלו