נשים בקרבנו

(1 הצבע)
  • צפיות: 1544
  • הדפס
  • דוא"ל

נושאת חן

קרבנו

ראשון, 12 אפריל 2015 11:00
נושאת חן


ענין זה של מציאת חן בעיני השם יתברך הוא דבר יקר מאד, וכנאמר אצל נח:"ונח מצא חן בעיני ה",ומי שהוא מוצא חן בעיני השם, השם נותן לו מתנת חינם עבור החן שמצא בעיניו.
ומי לא זקוק למתנת חינם, מי יכול לומר שמגיע לו? הלא כולנו חיים בחסד, ומאין יבוא החסד אם לא על ידי החן שנישא בעיני השם?!

 

כמה תפילות תקנן לנו חז"ל כדי להיות נשואי חן בעיני השם יתברך:
"שים שלום טוב וברכה חן וחסד וכו": תתנו לחן ולחסד בעינך  ובעיני כל רואנו  וכו" ועוד ועוד.

 


וענין זה של מציאת חן בעיני השם יתברך הוא דבר יקר מאד, וכנאמר אצל נח:"ונח מצא חן בעיני ה",ומי שהוא מוצא חן בעיני השם, השם נותן לו מתנת חינם עבור החן שמצא בעיניו.
ומי לא זקוק למתנת חינם, מי יכול לומר שמגיע לו? הלא כולנו חיים בחסד, ומאין יבוא החסד אם לא על ידי החן שנישא בעיני השם?!

 


ונראה כמה חשוב מציאת חן ביחס לבני אדם:
האדם הנושא חן הכל רוצים בקרבתו, הכל רצים אחריו, הכל נהנים לשוחח עמו, הכל  רןאים זכות לתת לו, אינו מנוצל לעולם, ולהפך- הכל רוצים לעזור לו, הכל מחיכים לו, ועוד מעלות רבות לאדם שזכה לחן.

 


אם חן כל כך חשוב בעיני בני אדם קרוצי חומר, שהיום כאן ומחר שם , שנתינתם אינה נתינה, היכולת שלהם אינה יכולת- על אחת כמה וכמה חשוב חן  בעיני הקדוש -ברוך –הוא, שנתינתו נתינה, ויכלתו יכולת, מי יכול לתת בריאות מלבדו או פרנסה מלבדו?

 


כמה שישא אדם חן בעיני בני אדם, הרי הרבה פעמים, עם כל רצונם הטוב לעזור לו, נבצר מהם מחוסר יכולת לעזור לו.

 

 

אדם זה הנושא חן בעיני כל רואיו, כשנופל למשכב ואין יכולת ביד הרופאים לרפואתו, מה לו כל חנו?

 

 

אדם זה הנושא חן, כשנשבר מטה לחמו, מה, לכל היותר, יכול לעזור לו חנו? שיתנו לו נדבות וצדקות. אולם הנושא חן בעיני ה', הרי הוא נושא חן בעיני הכל יכול, מי כמוהו רופא, מי כמוהו זן ומפרנס, מי כמוהו המשגיח על בני אדם וממציא להם כל צרכם.

 

 

ועתה, את אישה משכלת תהרהרי בליבך: למי אני משתדלת למצוא חן? האם יותר עבור ה' יתברך או יותר עבור בהני האדם, החברות, המעביד וכו'?

 

 

אמרו חז"ל אלוקיהם של אלו שונא זימה הוא!

 

 

אם כן, אם את משתדלת למצוא חן יותר בעיני זרים על ידי דרכים שאינן רצויות בעיני ה', על ידי לבוש לא כל כך צנוע,על ידי דיבורים מיותרים או חיוכים, שחוק וקלות ראש – את מאבדת את נשיאת החן שלך בעיני הקדוש ברוך הוא. וחס ולחלילה בעת צרה למי תפני?

 

 

אולם אילו נתת את כל השתדלותך לנשיאת חן בעיני ה', שהיא על ידי הצניעות על כל גדריה ודקדוקיה, הרי שהרווחת כפליים – גם נשיאת חן בעיני ה', וגם נשיאת חן בעיני הבריות שהרי אמרו חז"ל: כל שרוח המקום נוחה הימנו, רוח הבריות נוחה הימנו, וכשאין רוח המקום נוחה הימנו הרי ההפסד בכפליים – שגם רוח הבריות אינה נוחה הימנו וכל החן המדודה שיש לו בעיני הבריות, הוא חן ואהבה התלוי בדבר, שעל זה אמרו: בטל דבר – בטלה אהבה.

 

והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום: "שקר החן והבל היופי אישה יראת ה' היא תתהלל" – תתהלל בעיני אחרים גם כן. כיוון שהיא יראת השם ונושאת חן בעיני ה', היא גם תתהלל בעיני אחרים, וכולם יהללוה וישבחוה, כי הוא חן ויופי אמיתי. (בנות ישראל)

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים