נשים בקרבנו

(1 הצבע)
  • צפיות: 1508
  • הדפס
  • דוא"ל

חומרת לשון הרע

קרבנו

רביעי, 01 אפריל 2015 08:41
חומרת לשון הרע

מעשה באדם אחד שהיו לו שלוש בנות אחת עצלה ואחת גנבת ואחת מספרת לשון הרע

 

מעשה באדם אחד שהיו לו שלוש בנות אחת עצלה ואחת גנבת ואחת מספרת לשון הרע,והזקינו בביתו, ולא היה אדם רוצה בהם מפני מומין של מדות רעות אלו.

 

והנה פעם אחת בא אהובו של אבי הבנות האלה להתארח בביתו,וראה בנותיו שהזקינו בביתו, ואמר לו יש לי שלושה בנים , ואם ייטב בעיניך ינתנו שלוש בנותיך לבני לנשים, ואמר לו בנותי אינן ראויות לבניך מפני שיש בהן דופי, אמר לו מהו הדופי, ויענהו כך וכך הוא, אמר לו אף על פי כן ינתנו לבני,ואני אתקן המומין, מיד השיאן לבניו.

 

מה עשה אבי הבנים,לבת העצלה הושיבה על המיטה והעמיד לפניה עבדים ושפחות, ואמר להם אל תניחו אותה לעשות דבר, אלא תעשו לה שרות בכל הדברים הצריכים לה.

 


ולבת הגנבת הפקיד אצלה כל הממון שיש לו, ונתן בידה המפתחות של כל אוצרותיו ואמר לה כל מה שתעשי בממון הוא מקובל עלי.

 


ולבת המספרת לשון הרע היה משכים חמיה בכל יום ויום לחדר שלה,ודורש בשלומה ונושק ראשה, ואומר לה ביתי מה טיבך,אם תרצי לבקש כלום מבעלך תאמרי לי ואומר לו ויעשה חפצך, ולא היתה מדברת כלום.

 

לימים בא אביהן של הבנות האלה לעיר שהם דרים בה לבקר את בנותיו לידע האיך עומדות עם בעליהן, והלך ונכנס תחילה אצל העצלה, ואמר לה ביתי היאך את עם בעלך,ותאמר לו תבוא עליך ברכה אבי שנתתני לאיש הזה, שעושה לי טובות גדולות שהעמיד לפני עבדים ושפחות שאין מניחין לעשות לי כלום, והוא נתן שבח לה' ויצא מחדר זו הבת.

 


ויכנס אצל בתו הגנבת, ואמר לה בתי היאך את עם בעלך,ותאמר טובה מאוד כי הכל מסור בידי,ונתן שבח לשם יתברך על זה. ויצא משם.

 


ונכנס אצל הבת המספרת לשון הרע,וכיון שראתה את אביה התחילה לבכות,ותאמר לו אבא מנהגו של עולם לתת את בתו לאיש אחד,ואתה נתתני לשני בני אדם לאב ולבן, ואם אין אתה מאמין תסתר במקום אחד בחדר זה ותראה האמת, מיד הכניסתו במקום סתר.

 

אחר כך בא חמיה לשאול בשלומה כמנהגו בכל יום, ותאמר אל חמיה חזור לך ואל תגע בי לבישני, ואמר לה וכי באתי אליך בשום מעשה רע חס ושלום שלא עלה על לבי, והנה האב לא הבין הדברים היטב, וחשב בעבור עברה והיא דחתה אותו מעליה, ואז תיכף יצא ממקום שנסתר בו והרג את חמיה,ובעת שהרגו צעק ובאו בניו והרגואת זה שהרג, כי הסכין עודנו בידו מלאה דם, והבת היתה צועקת ובוכה על הריגת אביה, עמדו עליה והרגו אותה.

 


מכאן אנחנו למדין לומר לשון הרע הורגת שלושה, האומרו, והמקבלו, ומי שנאמר עליו, והשם יתברך ברחמיו יצילנו מלשון הרע, ויהיה שלום לנו ולכל ישראל.

 

אהבתם? תנסו גם את אלו