נשים בקרבנו

(1 הצבע)
  • צפיות: 1050
  • הדפס
  • דוא"ל

"בכל לבבך ובכל נפשך"

קרבנו

חמישי, 19 מרס 2015 07:26
"בכל לבבך ובכל נפשך"

עברו ימים מספר, וספיר לא מפסיקה מלהרהר. מצד אחד חבל להפסיד שידוך כל כך מתאים, אבל.... תוך כדי שהיא מהלכת ומהרהרת, עוברת ספיר על פתח בית כנסת שבסביבתה, מלא אנשים, ומלא נשים היושבות בעזרה ושומעות דרשתו של הרב.

 

ספיר, נערה מבית מסורתי, למדה בבית ספר מעורב, ובכך הנחתה את קווי חייה ללא נקיפות מצפון. פשוט לא שמעה הנחייה חיובית אחרת, וכך חלפו ועברו להן השנים.

 

"שלום ספיר", פוגשת אותה חברתה פנינה. ומנושא לנושא אומרת ספיר: "אם תשמעי על בחור טוב מתאים לי אשמח מאוד לשמוע".

 

"כן" ענתה פנינה , "מכירה אני בחור טוב בשבילך, בחור יוצא מן הכלל, אלא שהוא בחור דתי, ומצד זה אינני יודעת אם זה כל כך מתאים לך".

 

ספיר שהייתה אמנם הולכת ללא צניעות, אמרה לחברתה: "זה לא נראה לי בעיה, נסתדר, אפשר להציע!"

 

בשעה טובה נקבעה פגישה עם דוד הבחור. הטבעים, הדעות, הגובה, הגיל הכל מתאים ממש להפליא.

 

"אבל" אומר דוד, "ללבוש כזה לא אסכים!"

 

"בשום אופן." שואלת ספיר. "כן" עונה דוד. "הדבר עקרוני אצלי".

 

"טוב" עונה ספיר. "אחשוב"... וכך נסתיימה הפגישה.

 

ספיר שכך חונכה שנים רבות, קשה היה לה מאוד לשנות את דרכה מסיבות רבות: יצרים, אפנה, בושה ועוד ועוד...

 

עברו ימים מספר, וספיר לא מפסיקה מלהרהר. מצד אחד חבל להפסיד שידוך כל כך מתאים, אבל.... תוך כדי שהיא מהלכת ומהרהרת, עוברת ספיר על פתח בית כנסת שבסביבתה, מלא אנשים, ומלא נשים היושבות בעזרה ושומעות דרשתו של הרב. נמשכו רגליה ולבה לשמוע גם כן את דרשת הרב.

 

פתח הרב בפסוק: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך" וכו'. הסביר הרב, מה הפירוש "בכל לבבך" - בכל יצריך ובכל רצונותיך.ובאר על פי "חובות הלבבות", שאהבת השם דורשת למסור את כל הרצונות, והחל לדבר בהתלהבות: "מה לא עושה אדם עבור בנו שהוא אוהבו כנפשו, מוסר את כוחו, ממונו, גופו, הכל!

 

ואז זעק הרב בקול גדול: "רבותי! נבחן את עצמינו! אנו אומרים בפינו ואהבת את ה' אלוקיך בכך לבבך ובכל נפשך - האם מוסרים אנו לו ולמענו את רצונותינו, האם מבטלים אנו חשקנו ורצוננו עבור רצונו? ואם לא - איה היא האהבה שמחוייבים אנו לבוראנו אשר אנו אומרים את ציוויו כמה פעמיםבכל יום? ואפילו עד כדי מסירת נפשנו על קדושת שמו מחוייבים אנו, כל שכן כשהמדובר רק במסירת הרצונות והתאוות.

 

אם יש אהבה באמת אזי אהבה מקלקלת את השורה, ומה יכול לעמוד בפני אהבה אמיתית: מה יגידו?! מה יחשבו עליי?! וממי - מאלה שבין כה אין לי מהם כלום ואין יכולים לעזור כשאצטרך להם - להם אעשהח חשבון? ולבורא שאני צריך לו וזקוק לו והוא המתחסד עמי באמת בכל עת ובכל שעה - אליו לא אעשה חשבון מה הוא יגיד עליי, מה הוא יחשוב עליי?! איזה כפוי טובה אני..."

 

הדברים כמובן נגעו ללבה של ספיר, והחליטה: האהבה מקלקלת את השורה, ואם לא הצליחה האהבה והרצון להצליח בשידוך לקלקל את השורה, הרי שהצליחה אהבת השם לקלקל אצלה אץת השורה ולבטל רצונה מפני רצון אביה שבשמיים" (בנות ישראל)

 

אהבתם? תנסו גם את אלו