מאמרים אחרונים

להתחיל מבראשית

נושא: דבר הרב
הנה נכנסים אנו לימים של חורף, בישיבות הקדושות נהוג לקרא לחורף 'החורף הקדוש', ומדוע? שהרי בחורף כמובן פחות מחפשים לצאת, האדם…

שמחה של קדושה

נושא: דבר הרב
כל מצווה ומצווה באבר הפרטי לו היא מיוחדת, אבל שונה היא מצוות סוכה, מכל המצוות כולם, שאותה מקיימים, על ידי…

בנים של השם יתברך

נושא: דבר הרב
במה עלינו להתחזק לקראת ראש השנה? כיצד נזכה שהשם יתברך ירחם עלינו כבנים?

כיצד השם יתברך ישמע את תפילתנו?

נושא: דבר הרב
אכן אחים יקרים  מאוד מאוד קשה להשתנות, מי שיאמר שלא קשה להשתנות, לא מבין מה שאומר, וכך אמר ר' ישראל…

כוחה של תפילה

נושא: דבר הרב
התפילה היא העומדת ברומו של עולם, היא הקורעת גזר דינו של אדם ומהפכת מידת הדין לרחמים

מנהיג אמת

נושא: דבר הרב
במילים אחרות השם יתברך פיטר את אליהו הנביא ממשרתו ולמה כי לא דיבר כביכול טוב על בניו של מקום. ועל…

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה