הלכות שבת

מאמרים אחרונים

הלכות בציעת הפת - א

נושא: הלכות שבת
הלכות בציעת הפת בשבת

קידוש במקום סעודה - ב

נושא: הלכות שבת
הלכות קידוש במקום סעודה

קידוש במקום סעודה - א

נושא: הלכות שבת
הלכות קידוש במקום סעודה

הלכות יין הראוי לקידוש - ג

נושא: הלכות שבת
הלכות יין הראוי לקידוש

הלכות יין הראוי לקידוש - ג

נושא: הלכות שבת
הלכות יין הראוי לקידוש

הלכות יין הראוי לקידוש - ב

נושא: הלכות שבת
הלכות יין הראוי לקידוש

הלכות יין הראוי לקידוש - א

נושא: הלכות שבת
הלכות יין הראוי לקידוש

הלכות קידוש על היין - ה

נושא: הלכות שבת
הלכות קידוש על היין

הלכות קידוש על היין - ד

נושא: הלכות שבת
הלכות קידוש על היין

הלכות קידוש על היין - ג

נושא: הלכות שבת
הלכות קידוש על היין

הלכות קידוש על היין - ב

נושא: הלכות שבת
הלכות קידוש על היין

הלכות קידוש על היין - ב

נושא: הלכות שבת
הלכות קידוש על היין

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה