דבר הרב

מאמרים אחרונים

משפטי השם אמת

נושא: דבר הרב
אחים יקרים, בפרשה זו מונה תורתנו הקדושה מצוות רבות שבין אדם לחברו, מלמדת אותנו התורה דינים יקרים וחשובים, כיצד ניתן…

להזדרז בקיום המצוות

נושא: דבר הרב
אם משה רבינו שהיה כל כך נצרך להם לישראל כדי לגואלם, וכמו שאמר לו השי"ת אם אין אתה גואלם אין…

הכל משמיים חוץ מיראת שמיים

נושא: דבר הרב
ישנו כאן מסר עצום לכל הדורות כולם, חז"ל אומרים שכל מה שהשי"ת הבטיח ליעקב, וכל הבטחה שישנה מן השמיים לאדם…

צוחק מי שצוחק אחרון!

נושא: דבר הרב
זהו סופם של כל הליצנים והמבזים את התורה ומצוותיה, בתחילה נראים כשמחים ומאושרים ולא עושים חשבון לאף אחד, וכאילו שהם…

אמור מעט ועשה הרבה

נושא: דבר הרב
עלינו ללמוד את הכלל אמור מעט ועשה הרבה, שהרי בזמן שאדם אומר ולא עושה יוצא כשקרן, אבל בהיפך כשאדם אומר…

לקיים מצוות מאהבה

נושא: דבר הרב
מכאן עלינו ללמוד כמה אהבה צריכה להיות לאדם כלפי בוראו ומצוותיו, ולעשותם בזריזות ושמחה יתרה ואפילו שאין זה בתוכו עדיין 

מה אתה עושה לכבוד השם?

נושא: דבר הרב
המבול נקרא מי נח, המים של נח. ולמה הרי היה צדיק, מדוע לקרוא על שמו דבר כל כך נורא, כמו…

להמשיך את הרוחניות

נושא: דבר הרב
עכשיו נוכל להבין היטב למה מצוות סוכה באה מיד אחרי כיפור, אחרי שהנשמה התעלתה לגבהים רמים ונעלים ביום הקדוש, אזי…

ניצבים היום כולכם

נושא: דבר הרב
שאדם שומר על מצוות התורה, ונזהר על קלה כבחמורה, עושה את כל מה שכתוב בשלחן ערוך, או לפחות משתדל לעשות…

זה הזמן למלא מצבורים!

נושא: דבר הרב
כשתלמד מוסר, המוסר יישר לך את הדעת, וייתן לך להבין מהי המטרה האמתית שלמענה נבראת, וכשתבין שהמטרה היא לא עוד…

אהוב לבורא עולם

נושא: דבר הרב
בין רגע אדם מגיע עד כסא הכבוד, אפילו שרגע אחד לפני כן היה רשע מרושע, הנה בין רגע קט הפך…

אין המטרה מקדשת את האמצעים

נושא: דבר הרב
אם אתה רוצה לעשות דבר טוב, כדאי שתבחן אותו הדק היטב היטב הדק, האם אין זה בא על חשבונו של…

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה