משפטי התורה

(3 הצבעות)
 • צפיות: 3428
 • הדפס
 • דוא"ל

שטר כסף שנמצא על גג רכב

קרבנו

חמישי, 19 פברואר 2015 09:48
שטר כסף שנמצא על גג רכב

ברחוב סואן ברשות הרבים העיפה רוח שטר של מאתיים ₪ על גג מכונית פרטית שחנתה בשולי הכביש. עובר אורח שהבחין בשטר הכסף, לקח מקל, משך את השטר אליו ונטלו. באותו זמן התקרב בעל המכונית לעבר מכוניתו והבחין במעשה המוצא והוא טוען לו – שהמציאה שייכת לו, משום שמכונית זכתה לו מדין קניין חצר. האם צודק בעל המכונית בטענתו?

שאלה:

ברחוב סואן ברשות הרבים העיפה רוח שטר של מאתיים ₪ על גג מכונית פרטית שחנתה בשולי הכביש. עובר אורח שהבחין בשטר הכסף, לקח מקל, משך את השטר אליו ונטלו. באותו זמן התקרב בעל המכונית לעבר מכוניתו והבחין במעשה המוצא והוא טוען לו – שהמציאה שייכת לו, משום שמכונית זכתה לו מדין קניין חצר. האם צודק בעל המכונית בטענתו?

 

תשובה:

א. בנידון השאלה, המציאה שייכת למוצא בלבד.

ב. אם בעל המכונית עמד בסמיכות למכוניתו כשראה את שטר הכסף על גגה, ולפני שהספיק לקחתה לעצמו, הקדימו הולך רגל אחר שקפץ ולקחה מגג מכוניתו, הדין הוא כדלהלן: אם בעל המכונית היה אומר בפיו, מיד כשראה את שטר הכסף על מכוניתו, שתזכה לו מכוניתו או חצירו במציאה – הוא זכה מיד במציאה, וממילא יצטרך הולך הרגל להשיבה לו. אולם אם לא אמר בפיו שהוא רוצה שמכוניתו או חצירו תזכה עבורו במציאה, במקרה זה אפילו אם ניסה בעל המכונית לטפס על מכוניתו כדי להגיע לגגה, או שלקח בידו מקל ארוך כדי לקרב את השטר אליו וללוקחו, אולם הולך הרגל הקדימו ולקחו לעצמו, נחלקו בדבר רבותינו הראשונים והפוסקיםהאם מכוניתו זכתה לו במציאה, לפיכך לא ניתן להוציאה מידו של המוחזק בה. 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה