משפטי התורה

(1 הצבע)
 • צפיות: 2820
 • הדפס
 • דוא"ל

זכייה בכרטיס הגרלה

קרבנו

שני, 02 פברואר 2015 08:38
זכייה בכרטיס הגרלה

שני חברים החליטו לקנות כרטיסי הגרלה. ומכיוון שאמרו חז"ל שמזל של שניים עדיף, לפיכך סיכמו ביניהם שאף על פי שכל אחד קונה את הכטיס בנפרד מכספו הפרטי, אולם בשעת קנייתם כל אחד יתכוון שהוא מגביה את הכרטיס שקונה כדי לזכות בו גם עבור עבירו. נמצא להבנתם, על ידי כך הם שותפים שווים בכל הכרטיסים שקנו, וממילא יצטרכו להתחלק ביניהם בכל זכיה שתהיה.

שאלה:

שני חברים החליטו לקנות כרטיסי הגרלה. ומכיוון שאמרו חז"ל שמזל של שניים עדיף, לפיכך סיכמו ביניהם שאף על פי שכל אחד קונה את הכטיס בנפרד מכספו הפרטי, אולם בשעת קנייתם כל אחד יתכוון שהוא מגביה את הכרטיס שקונה כדי לזכות בו גם עבור עבירו. נמצא להבנתם, על ידי כך הם שותפים שוויםבכל הכרטיסים שקנו, וממילא יצטרכו להתחלק ביניהם בכל זכיה שתהיה.
למחרת ההגרלה בדק אחד השותפים בפירסומים, והתברר לו שהכרטיס שלו זכה בחמישים אלף ₪. אמנם לפני שהודיע זאת לחבירו, החליט לבדוק תחילה האם גם חבירו קנה את הכרטיס שלו לצורך השותפות. לפיכך התקשר לחבירו ובישר לו שבדק וראה שהכטיס של חבירו זכה בפרס הנ"ל, ולכן מבקש מחבירו שיתן לו מחצית מהפרס. חבירו כששמע זאת אמר לו מיד, שלפני שקנה את כרטיס ההגרלה שלו, הוא התחרט מהסכם השותפות וקנה את כרטיסו רק לצורך עצמו. לפיכך הם לא היו שותפים כלל בכרטיס ההגרלה שקנה וכל הפרס מגיע רק לו.
השותף שזכה בפרס שמח לשמוע את דברי חבירו, ומיהר לקבל מעושי ההגרלה את הכסף שזכה בו. אולם עדיין מצפונו מעיק עליו, האם למרות דברי חבירו צריך לתת לו מחצית מהזכיה, מכיוון שהוא הרי מודה שקנה את כרטיס ההגרלה שלו גם עבור חבירו, ואפילו אם חבירו לא התנהג כראוי, האם זה מתיר לו לשנות מהאמת ולקחת לעצמו את כל הזכיה?

 

תשובה:

הזכיה שייכת רק לבעל הכרטיס שזכה בפרס, ואינו חייב אפילו מצד היושר להתחלק עם חבירו במחצית מהזכייה. דין זה קיים, בין אם הוא קנה את כרטיסו לאחר שחבירו קנה את כרטיסו, ובין אם קנאו לפני קניית חבירו.
וכן להכרעת רוב הפוסקים, אפילו אם היו שניים מודים שקנו את כרטיס ההגרלה לצורך שותפות עם חברם – אין הם נעשים שותפים בכך. לפיכך גם במקרה זה לא היה ניתן לחייב את מי שזכה בפרס לתת מחצית מהזכיה לחבירו. אמנם במקרה זה ודאי היה ראוי מצד היושר שיתחלקו ביניהם בפרס.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים