דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 2526
 • הדפס
 • דוא"ל

רצון אמיתי

קרבנו

שישי, 16 ינואר 2015 08:29
רצון אמיתי

בפרשת השבוע אומרת התורה הקדושה "וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה'" וכו' "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים וגאלתי אתכם מעבודתם", כאן מצאנו את ארבעה לשונות הגאולה, "והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי". ובאמת צריך להבין, מהן ארבע לשונות הללו מה לימוד הם מלמדים לנו? 

בפרשת השבוע אומרת התורה הקדושה "וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה'" וכו' "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים וגאלתי אתכם מעבודתם", כאן מצאנו את ארבעה לשונות הגאולה, "והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי". ובאמת צריך להבין, מהן ארבע לשונות הללו מה לימוד הם מלמדים לנו?

 

אלא לשונות הללו באים לומר, יש גאולה ביציאה, אבל עדיין אין זו גאולה שלימה. כיוון שגם שנצא ממצרים, עדיין צריך הצלה מעבודתם. ועל איזו עבודה מדובר שצריך הצלה? זו עבודה זרה שנדבקה בליבם, ואכן עשה הקב"ה להם נס, ונתן בהם כוח גדול לתקן במשך כל ימי ספירת העומר לצאת מיד מצרים, שהיו בימי ספירת העומר כל יום יוצאים משער טומאה אחד, ונכנסים לשער קדושה אחד. וכך היו ניצולים מתחת שיעבוד ממלכת מצרים, ממלכת הסיטרא אחרא. "וגאלתי" בא לומר, שצריכים עדיין גאולה, והגאולה היא לצאת מהרגשת העבדות הנוראה שהיו שרויים בה במצרים. כמו שאומרים העולם, שלהוציא עבד מעבדות אפשר, אבל להוציא את העבדות מהעבד זה כבר קשה מאוד. אפשר לצאת ממצרים, אבל להוציא מעם ישראל את מצרים זה כבר יותר קשה. וודאי שכל אחד מאיתנו מרגיש זאת, כאשר מקבל על עצמו להתחזק בעבודת השם, כמה מפריע לו ההרגל הקודם, השעבוד הקודם לממלכת מצרים, ממלכת יצר הרע וחיילותיו.

 

אבל רק אחר כל זאת אומר הקב"ה "ולקחתי אתכם לי לעם" זאת אומרת שלהפך לעם ה' זה מצריך עבודה רבה של התנגדות לרע, ויציאה ממנו כליל. ורק אז מרגישים באמת את ה"ולקחתי אתכם לי לעם" מרגישים את אור ה', את אהבת ה', את יראת ה'. למה? כי הייתה התעוררות שלנו מלמטה, כי גילנו רצון אמיתי, שרצוננו לראות את מלכנו. וזה למעשה הוראתם של פסוקים הללו בארבע לשונות הגאולה. זאת אומרת כאילו אומרת לנו התורה, אתה חפץ בגאולה, חפץ באור ה'? תעבוד, תתחיל לגלות רצון אמיתי, תילחם ברע, "סור מרע ועשה טוב", שהרי לא ניתנה להם תורה אלא לאחר מ"ט יום של ספירת העומר. אחרי שגילו רצון, אחרי שגילו אמונה. בצאת ישראל ממצרים, שגילו אמונה וקפצו לים סוף, ואז נקרע להם הים, והיה זה לאות ולמופת לדורי דורות, שכדי להגיע לעבודת השם צריך לזרוק את עצמך למים, למי התורה. אפילו שזה נראה קשה, ואולי אפילו בלתי אפשרי, זהו המבחן הקבלה שלך אצל הבורא יתברך, לראות עד כמה באמת רוצה אתה, האם יש עדיין בינך לבין הבורא איזה מחסום, או שמא שום מכשול לא יעמוד בדרכך, אתה פשוט מוסר נפש למען השם יתברך. זאת אומרת שלמעשה ארבע לשונות הגאולה הללו, הם בשבילנו מדריך, כיצד לעבוד, כיצד להתאמץ, הדרך והמסלול לעבודת השם. ועם כל זאת, ואחרי כל זאת, עדיין העבודה בהינה. ומהי העבודה שעוד נשארה? שנזכור "והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי" נזכור שאחרי כל העבודה, זה הקב"ה שעשה הכל, הוא הוציא, הוא גאל, הוא הציל, והוא לקח, כמאמר הפסוק "אני עשיתי, ואני אשא, ואני אסבול ואמלט" יהי רצון שנזכה לעבוד על פי הדרכה נפלאה זו שנתנה לנו התורה הקדושה, אמן כן יהי רצון.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה