סיפורי צדיקים

(1 הצבע)
 • צפיות: 3865
 • הדפס
 • דוא"ל

רבי יעקב אבוחצירא והרמב"ם

קרבנו

רביעי, 07 ינואר 2015 09:22
רבי יעקב אבוחצירא והרמב"ם

היום כ' טבת, הילולת רבי יעקב אבוחצירא והרמב"ם. הדליקו נר לעילוי נשמות הצדיקים זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

קצת מן הקצת על רבי יעקב אבוחצירא והרמב"ם:

רבי יעקב אבוחצירא המכונה אביר יעקב, נולד בשנת ה'תקס"ו, בעיר תפילאלת שבמזרח מרוקו, לאביו רבי מסעוד אביחצירא. רבינו ע"ה היה איש אלוקים קדוש ונורא, תלמיד חכם ענק. עוד מילדותו, בתלמוד התורה, היה שקדן גדול והיה מפליא את כולם בחכמה והפיקחות שלו. הוא היה מסתגר בבית משבת לשבת בעמל התורה, ומרבה בתפילות ובסיגופים כדי להגיע לכמה שיותר מדרגות גדולות ונשגבות של קדושה וטהרה. רבנו היה קובע בכל יום סדר במשנה, גמרא, שולחן ערוך ופוסקים. על אף עיסוקו בתורת הקבלה היה רבנו מתנגד ללימוד הקבלה ללא לימוד תורה, תנ"ך, גמרא, והלכות. אט אט נודע שמו כצדיק פועל ישועות, כצדיק גוזר והקב"ה מקיים, והמונים הגיעו אליו לקבל ברכה ולהיוושע.

 

פעם רבי יעקב אבוחצירא היה באלג'יר, אצל יהודי עשיר אחד. כשהגיע יום שישי אמר רבי יעקב אבוחצירא: "אני צריך ללכת", אותו עשיר ביקש: "כבודו יישאר אצלי בשבת", אבל אמר לו רבי יעקב אבוחצירא: "אני חייב ללכת". לעשיר הזה היה צאן בחצר, גדיים וכבשים, ובזמן שהם מדברים גדי אחד מהעדר ניגש לרבי יעקב אבוחצירא, שהיה יושב בפתח של הבית, והגדי שם את הראש שלו על הברך של רבי יעקב, והסתכל לו בעיניים, ורבי יעקב מסתכל בו בחזרה. בעל הבית מסתכל ולא מבין מה קורה. רבי יעקב אבוחצירא אומר לבעל הבית: "אם אתה רוצה שאני אשאר פה בשבת, אני מוכן להישאר אבל בתנאי אחד: את הגדי הזה שאתה רואה פה תשחט לשבת, ונאכל אותו בארוחות של שבת". אמר לו העשיר: "כבוד הרב, בשבילך את כל העדר אני שוחט, רק בשביל שכבודו ישאר אצלי שבת". רבי יעקב אבוחצירא הורה לו: "בארוחות האלה תביא לבית שלך עשרה תלמידי חכמים שיאכלו יחד אתנו", אמר לו העשיר: "כבוד הרב, אין בעיה". אחד מהתלמידים שלו שחט את הגדי וכיוון את הכוונות של השחיטה לפי הקבלה. באו תלמידי חכמים, עשו סעודות גדולות, ורבי יעקב אבוחצירא אמר דברי תורה. עשו סעודה, שירה, דברי תורה. באמצע הלילה הלכו לישון, ובעל הבית שומע מישהו מדבר עם רבי יעקב אבוחצירא ואומר לו כך: "תנוח דעתך כפי שהנחת דעתי, ותזכה לאורך ימים ושנים", אבל בעל הבית לא רואה אף אחד. בבוקר קם העשיר ואמר לרבי יעקב אבוחצירא: "מחילה שאני שואל את כבודו, אבל מה זה שבאמצע הלילה שמעתי כך וכך?". אמר לו רבי יעקב אבוחצירא: "דע לך, הגדי הזה שראית שבא אלי היה תלמיד חכם שנכשל באיזו עבירה, שהוא לא עשה תיקון עליה. הוא התגלגל בגדי הזה והוא בא לבקש ממני תיקון, וזה ששחטנו אותו ואכלנו אותו, ודיברנו דברי תורה, זה היה התיקון שלו, והוא בא להודות לי שעשינו תיקון לנשמה שלו", כך היה רבי יעקב אבוחצירא.

הרמב"ם:

נולד בשנת ד' אלפים תתצ"ד לבריאת העולם, דורשי רשומות הביאו רמז ללידת הרמב"ם בתורה, שאם תמנה את הפסוקים מתחילת התורה כמספר זה, יעלה לך הפסוק "אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל" והוא תחילת משנה תורה.

החיד"א בספרו חדרי בטן (ויחי ב' אות י"ד) מביא שהרמב"ם בן ח' שנים נישק ידי הר"י מגאש קודם פטירתו, ואמר שלא זכה למה שזכה, אלא באותה נשיקה שנשקו וברכו והאציל עליו מחוכמתו, ומשום הכי קרא להרב אבן מגאש רבו".

את פירושו למשניות התחיל בהיותו בן עשרים ושלוש.

בספר אור החיים מביא דברי הקדמונים שהרמב"ם עזב את ספרד, ארץ מולדתו מחמת גזרת שמד, ונכנס לים הוא וביתו בליל יום א' ד' אייר תתקכ"ה, וביום ש"ק ב' אייר עמד עליהם נחשול לטבעם ואז קיבל הרב עליו ועל בני ביתו הימים הללו לימי צום וצדקה עד סוף כל הדורות. ובליל יום א' ג' סיוון יצא מן הים בשלום, ובא לעכו.

על פטירת הרמב"ם ומקום קבורתו הביא בספר האור החיים (אות מ'- הרמב"ם) ויבכו אותו היהודים והמצריים ג' ימים. ואחר ימים העלוהו לאי ופגעו לסטים בהם וברחו העולים, והניחו הארון שם, והלסטים בראותם כי ברחו רצו להשליך הארון בים, ולא יכלו בכל כוחם להעתיקו מן הארץ והיו יותר משלושים איש, וכיוון שראו כך אמרו "איש אלוקים קדוש הוא" והלכו והפטירו את היהודים שיוליכוהו למחוז חפצם, והם גם כן ליוו אותו, וכתב המגיה הנזכר שנקבר בטבריה.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה