• צפיות: 2242
 • הדפס
 • דוא"ל

אהבת אחים

קרבנו

שלישי, 06 ינואר 2015 14:50
אהבת אחים

מעשה בשני אחים שירשו עושר הרבה מאביהם וחלקו,והיה כל אחד נושא ונותן בעסק לעצמו בממון שירשו מאביהם והיו מצליחים ואוכלים ושותים כל אחד בביתו כמנהג העשירים הגדולים,ואחר איזה שנים נהפך המזל שלהם בזמן אחד שהיו עוסקים ומפסידים,אף על פי שכל אחד עוסק לעצמו במין עסק בפני עצמו.

מעשה בשני אחים שירשו עושר הרבה מאביהם וחלקו,והיה כל אחד נושא ונותן בעסק לעצמו בממון שירשו מאביהם והיו מצליחים ואוכלים ושותים כל אחד בביתו כמנהג העשירים הגדולים, ואחר איזה שנים נהפך המזל שלהם בזמן אחד שהיו עוסקים ומפסידים, אף על פי שכל אחד עוסק לעצמו במין עסק בפני עצמו. והנה אחד מהם כשראה שהפסיד ממון הרבה בחמישה ושישה עסקים שעשה בזה אחר זה,חשב להתעסק בממון שיקח בהקפה וירבה במיני סחורות, שאם קרן שלו היתה עשרת אלפים זהובים שנשארו בידו אחרי הפסדיו, עתה עושה עסק בחמישים אלף זהובים,שלוקח סחורות בהקפה, ושולח לכאן ולכאן, כי חשב אם יפסיד זה המסחר ירויח במסחר האחר, ועלה חרס בידו, כי כל העסקים ומסחרים שעשה הפסידו ולא נזדמן לו אפילו עסק אחד שיעלה לו רווח ממנו, וכיון שהיה הקרן הרבה לכן איבד גם עשרת אלפים זהובים שהיה לו ונשאר בעל חוב יותר מעשרת אלפים זהובים. אך אחיו כשראה שנשתנה המזל לרעה והפסיד בשישה ושבעה עסקים שעשה, משך ידו מן המסחר, ומה שהיה בידו עשאם זהובים בעין,ועוד הוסיף עליהם שמכר מטלטליו וכליו וחפצי אשתו ותכשיטין, והכל טמנם בקרקע, והוא הלך אצל סוחר אחר, והשכיר עצמו לו לעסוק בשירות  בחנותו, וליקח פרס כדי אכילתו הוא ובני ביתו בצמצום,ונשאר בשירות זו חמש ושש שנים.

 

והנה יום אחד  בשירות שלו שעשה בעסק אדונו הגיע על ידו רוח חשוב לאדונו, ועל ידי כך נתן לו אדונו מתנה מאה זהובים,ויום שני היה הולך ברחוב העיר לצאת לשוק ומצא מציאה חמישים זהובים, ואחר שבוע אחד נזדמן שקנה בגד ישן עב כמו לבדים בחמישים פרוטות, והביאו לביתו ויתיר תפירותיו וימצא בתוכו צרור מרגליות שוים אלף זהובים. וכיוון שנעשה לו הצלחות אלו שלוש פעמים בזה אחר זה הבין כי נשתנה המזל שלו לטובה, והלך והוציא הממון שלו שהיה טמון בקרקע,ועשה בו סחורה ומשא ומתן , ובכל אשר פנה הצליח,וחזר וקנה כלים יקרים לביתו ותכשיטין חשובין לאשתו וביתו בהרוחה כעשירים הגדולים, נמצא אחיו שדוחק השעה להרבות בסחורה בהקפה, אחר שראה שנוי המזל השעה דוחקתו שלא נשאר לו כלום ונעשה בעל חוב, אך זה נדחה מפני השעה שנעשה בטל וטמן ממונו בקרקע והוא היה משרת, השעה עמדה לו שחזר המזל ונעשה טוב.
נמצא, כי כל הדוחק את השעה השעה דוחקתו, ומזה ילמד האדם שירחיב לבו בצרתה לו, כי כן יאמרו המושלים אחרי טרח"א יבוא אתנ"ח (נפלאים מעשיך,הבן איש חי)

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה