עכשיו בשידור חי

דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 2184
 • הדפס
 • דוא"ל

בך יברך ישראל

קרבנו

חמישי, 01 ינואר 2015 10:46
בך יברך ישראל

בפרשת השבוע אומרת התורה הקדושה: "ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויקח את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרים" וכו'. לאחר מכן אומרת התורה שאמר יעקב אבינו עליו השלום ליוסף: "קחם נא אלי ואברכם", ויעקב מברך אותם אבל שיכל את ידיו- שם יד ימינו על ראש הצעיר ושמאלו על ראש הבכור, ואז יוסף מנסה לשנות את פני הדברים, שישים ימינו על ראש הבכור, למה?

בפרשת השבוע אומרת התורה הקדושה: "ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויקח את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרים" וכו'. לאחר מכן אומרת התורה שאמר יעקב אבינו עליו השלום ליוסף: "קחם נא אלי ואברכם", ויעקב מברך אותם אבל שיכל את ידיו- שם יד ימינו על ראש הצעיר ושמאלו על ראש הבכור, ואז יוסף מנסה לשנות את פני הדברים, שישים ימינו על ראש הבכור, למה? כיוון שיוסף פחד, הוא נזכר שכבר פעם אחת היה מקרה כזה שאבא עשה מעשה דומה לזה ועשה לי כתונת פסים וגרם לקנאה ושנאה בין הבנים ועוד פעם חס ושלום נחזור על אותה טעות?

 

אבל באמת כשיעקב אבינו  מברך אותם הוא אומר: "בך יברך ישראל לאמר ישימך אלוקים כאפרים ומנשה" וצריך להבין מהי ברכה זו? אז כבר רש"י מסביר שכל אדם בעולם יברך את בניו שיהיו כאפרים ומנשה ומהו המיוחד באפרים ומנשה? אכן זהו הייחוד, זוהי גדולתם ומעלתם הנפלאה שהיו אחים שמפרגנים זה לזה בשמחה ובלי קנאה, שנאה ריב ומדון חס ושלום. אפילו שיראה הגדול שאחיו הקטן קיבל ברכה יותר גדולה משלו – לא יקנא ולא ישנא את חברו. וזה וודאי למדו כבר מהסיפור שעבר על אביהם עם אחיו שכאשר הייתה חס ושלום קנאה ושנאה, אף אחד לא הצליח להצר את צעדיו של חברו, אלא רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. מכאן צריכים אנו ללמוד וללמד לנו ולבנינו ולבני בנינו "אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימא" כך צריכה להיות מושרשת בנו האמונה במלוא תקפה ועוזה וממילא אז וסרה קנאת אפרים. כך לאורך כל הדרך מצינו בכל מיני מקומות שכל מי שניסה לשנות את גזר דינו של השם יתברך וניסה להתערב במהלך שמיים- לא הצליח, בבחינת הם אומרים פן ירבה ורוח הקודש אומרת כן ירבה. וכן מצינו במשה רבנו עליו השלום שהקדוש ברוך הוא ישתבח ויתעלה מבקש ממשה להוציא את ישראל ממצרים, משה רבנו מנסה להתמקח בכל דרך אפשרית ומה מתברר לבסוף? למה התחמק?

 

לא מפני שהוא כבד פה ולא בגלל סיבה כזו או אחרת, רק משום שחשש על כבודו של אחיו אהרון שלא יפגע, הרי הוא אחיו הגדול ולו משפט הבכורה. אבל מספרת לנו התורה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה: "וגם אהרון אחיך הלוי הנה יוצא לקראתך וראך ושמח בליבו". הקדוש ברוך הוא מוציא חשש זה מליבו של משה, זה שאתה מפחד מפני צערו של אחיך שלא יפגע שאחיו הצעיר יהיה המנהיג ולא הוא עצמו אל תדאג, "וראך ושמח בליבו". והתורה מדגישה "בליבו", לא סתם אחיזת עיניים של שמחה מאוסה אלא ממש שמח בליבו. איזו גדולה, איזו אצילות. אכן כן זהו אהרון הכהן שזכה ולא בחינם שהיו האורים ותומים על לבו, וכמאמר חז"ל אהרון שבו נאמר "וראך ושמח בליבו" לב כזה נפלא, לב כזה גדול שמסוגל לוותר לאחיו, ולא רק לוותר אלא לשמוח בהצלחת אחיו יותר מהצלחת עצמו. זהו הלב הגדול והענק שעליו ראוי לשים אורים ותומים, לשמוח בשמחתו של השני שמחה שלימה. ויהי רצון שתתקיים בנו במלואה הברכה: "וישמך אלוקים כאפרים וכמנשה" אמן כן יהי רצון. שבת שלום ומבורך.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה